Характеристика на матір

Характеристика сім ї дитини зразок характеристики на важку дитину

Сім’я повна. Достаток невисокий і становить величину нижче прожиткового рівня для чотирьох чоловік. Це пов’язано з низькооплачуваної роботою матері і батька, а також великими тратами на алкоголь. Такі умови не можуть не викликати конфлікти всередині аналізованої сім’ї.

Робочий телефон (875) 75-93-93. Мати — Гірібасова Клотільда ??Дмитрівна, 1969 року народження, освіта вища. Місце роботи — ЗАТ «Газпромчік». Посада — прибиральниця. Робочий телефон (872) 35-14-55 Сестра — Гірібасова Ізя Рудольфівна. Учнівська технікуму ім. льотчика Бабушкіна, 2-й курс.

Характеристика на матір

В сфере имущественных отношений, определяющих приоритетные права и интересы детей, ведущее место занимает обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Выполнение этой обязанности — одно из важнейших условий обеспечения защиты прав и интересов детей. Эта обязанность не прерывается ни признанием брака недействительным, ни его расторжением. Она возлагается на обоих родителей, не ставится в зависимость от того, имеют ли они достаточные средства, нуждаются ли несовершеннолетние дети вследствие своей нетрудоспособности в алиментах или нет.

При социализме рекомендацию заменяла выданная характеристика. Всегда нужно было явиться к кадровику с характеристикой. В документообороте в наш обиход зашло непривычное понятие как рекомендательное письмо. Если подходил черед устраиваться на работу, или занять выборную должность. Вот бланк, который сбережет время на составление хорошего документа Сегодня характеристики как раньше величают письмами-рекомендациями. Есть разница требовать характеристики, совсем другое составлять. Почти всем приходилось иметь дело с документом как характеристика.

Характеристика на батьків, родину важкого учня, зразок, приклад

Проживають за адресою: р. Мухолюбск, вул. Светлозимняя, д. 12; тел. (222)33-22-23 у двокімнатній квартирі, де дитині виділена окрема кімната. Квартиру можна назвати створює здібності для благополучного існування дитини. Прибирання практично не проводиться, кімната сильно захаращена і завалена цирковими аксесуарами, пляшками та іншими, що не мають відношення до хлопчика, речами.

Сім’ю можна назвати соціально-нестійкою, маргінальної (з алкогольною залежністю), негативною в виховному відношенні. Психологічна обстановка в сім’ї напружена, що виражається в синці на обличчі хлопчика. Треба зауважити, що з плином часу, учень зміцнів і синці частіше стали з’являтися на тілі вітчима. Однак, це говорить про те, що конфлікти досі відбуваються. Мати, на жаль, займає пасивну позицію, намагаючись не втручатися. Останнім часом загострилися відносини у Бориса та з матір’ю на грунті любові до кроликів, яких мати згодовує в цирку удавів. Дитина навіть вступив у природоохоронне товариство «Плодись і размножайся».

Характеристика на родителя: образец

 • анкетные данные о родителе (ФИО, дата рождения, род и сфера занятости);
 • состояние здоровья (наличие или отсутствие заболеваний, которые оказывают влияние на работоспособность человека или влияют на психологическое самочувствие членов семьи);
 • выполнение материальной функции (наличие постоянного заработка, материальное состояние семьи в целом);
 • психологические характеристики и методы воспитания ребенка.

Выполнение функций родительства, психологическая атмосфера в семье — все это влияет на развитие подрастающего поколения. Именно поэтому адекватное представление этих характеристик помогает понять, насколько реализованы потребности ребенка и справляются ли родители с возложенными на них обязанностями в целом.

Сайт вчителя початкових класів

Повторює найпростіші оцінні судження. Вимагає додаткової опори в діях за зразком. Правила, вказівки, алгоритмічні приписи відтворює не повністю, спираючись на зорові опори. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки виконує епізодично і частково. На небезпеку реагує здебільшого на рівні безумовних рефлексів. Працює під керівництвом вчителя Потребує постійної активізації і контролю

Рекомендуем прочесть:  Трудовой договор с единственным учредителем директором

Учень (учениця) володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв’язки; відповідь будує у засвоєній послідовності; виконує способи діяльності за зразком в подібній ситуації; самостійно працює зі значною допомогою вчителя.

Характеристика на женщину, многодетную мать

Как уже было сказано выше, уровень наград многодетных матерей бывает разный. Для уточнения оснований награждения и перечня необходимых документов, кем должна быть составлена и как заверяется характеристика на женщину, многодетную мать, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Почти во всех регионах предусмотрена такая награда, как медаль «Материнская слава».

В этой статье мы приведем пример характеристики на женщину – многодетную мать для награждения. Учтите, что каждый регион вправе самостоятельно устанавливать вид награды, основания для ее получения и перечень необходимых документов. В любом случае, характеристика на женщину – многодетную мать, включается в этот перечень всегда. Есть и федеральные награды – Орден Родительской славы, Орден святых Петра и Февроньи Муромских и т.д.

Как пишется характеристика на маму

 • Начните с заголовка. Слово «характеристика» пишется заглавными буквами посредине строки. На следующей строчке пишется ФИО матери в родительном падеже. Указывается статус родства (мать) и данные ребенка (ФИО, школа, класс). Вся «шапка» должна находиться посредине.
 • Далее, указываются анкетные данные матери – дата рождения, фактический адрес проживания, образование, место работы.
 • Укажите семейное положение матери: состав семьи, количество детей с датами их рождения, социальный статус семьи.
 • Опишите, насколько хорошо мать выполняет свои права и обязанности по отношению к детям (уделяет внимание их интересам, воспитывает, общается, защищает их).
 • Охарактеризуйте стиль родительского воспитания. С помощью участкового, соседей или сотрудников по работе выясните, как часто мать проводит время с детьми, общается ли с ними, посещает родительские собрания и беспокоится ли за ребенка.
 • Сделайте вывод о стиле воспитании и взаимоотношениях в семье.
 • Отметьте нравственные и личные черты матери, которые влияют на процесс воспитания. Укажите род деятельности и режим работы мамы, если они влияют на исполнение ее родительских прав и обязанностей.
 • В конце характеристики для детского сада укажите цель ее составления, поставьте подписи руководства, социальных работников. Документ для детского сада рекомендуется продублировать.

Школа и семья могут взаимодействовать через организацию школьных мероприятий. Нередко учителя нуждаются в помощи родителей, которые могут помочь решить организационные моменты и принять участие в детской самодеятельности. Для того чтобы быть в курсе школьных дел, мамы и папы могут записаться в родительский комитет. Таким образом, они всегда будут в курсе последних событий, произошедших в школе, и будут быстрее узнавать об успехах своего чада.

Образец и пример характеристики на семью, родителей трудного подростка, ученика

Семья полная. Достаток невысок и составляет величину ниже прожиточного уровня для четырех человек. Это связано с низкооплачиваемой работой матери и отца, а также большими тратами на алкоголь. Такие условия не могут не вызывать конфликты внутри рассматриваемой семьи. Дочери одеты бедно, не могут позволить себе питание и вещи, которые могут позволить себе одноклассники. Это оказывает на них психологическое давление, часто вызывая агрессию по отношению к сверстникам. Что не раз выражалось драках и отъеме необходимых вещей у других девочек и мальчиков.

Рекомендуем прочесть:  Паевые выплаты за аренду земельного пая

Семья социально-неустойчива, оба родителя алкогольно зависимы. Сестра была застигнута в состоянии наркотического опьянения. Несколько раз задерживалась милицией. Психологическая обстановка в семье напряжена. Родители заняты, в основном, добыванием денег на выпивку, мало уделяя внимание детям. Дочери ищут замены в старших товарищах, выбирая их, к сожалению, по типу похожести на мать и отца. Это негативно сказывается на успеваемости и воспитании детей.

Разведенка с прицепом: характеристика, виды

«Разведёнка с прицепом» (далее – РСП) – женщина, некогда побывавшая замужем, родившая в браке ребёнка (в контексте повествования ребёнок – это «прицеп»), а иногда – и не одного, и, далеко не всегда – от единственного мужчины. Распространенный для феминистического кризиса общества типаж, который поразительно часто встречается в любых других социальных средах. Пополняется за счет женщин, пренебрегающих правильным выбором партнера, семейными ценностями, а также теми из них, кто, видя как лихо их подруги разрушают свои семьи – «загораются», по их примеру, начать собственную игру.

Ключевая особенность РСП – факт проживания «прицепа» с матерью. Отметим, что отечественные суды при решениях бракоразводным делам, в подавляющем большинстве случаев, оставляют «прицеп» проживать с матерью. Официальные данные на этот счет отсутствуют либо существенно устарели, но можно предположить, что ребенок/дети, рожденные в браке в не менее чем 80% и более случаев остаются проживать с матерью, а не с отцом или другими близкими родственниками.

Образец характеристики с места жительства

Характеристика по месту жительства, которая обычно подписывается соседями, может понадобиться человеку, который собирается усыновить приемного ребенка или тому, кто мечтает освободиться досрочно из мест лишения свободы. Как правило, ее пишут люди, которые находятся с этим человеком в родстве.

 1. Перед началом написания характеристики необходимо набросать на бумаге черновое ее содержание и обойти соседей, получив предварительное их согласие на подписание этого документа. Те соседи, которые выразят готовность подписаться под каждым словом характеристики, должны вам сообщить полное свое имя, адрес проживания и свои паспортные данные.
 2. Характеристику пишут на стандартном листе бумаги. Чтобы характеристика лучше смотрелась и читалась, набирайте и распечатывайте ее текст с помощью компьютера.
 3. В характеристике укажите учебные заведения, законченные данным человеком, специальности, которые ему присвоены. Перечислите также основные места его работы.
 4. Основную часть характеристики начинайте со слов: «Согласно словам cоседей…», и составьте полный список тех, кто подпишет данную характеристику с точным указанием инициалов, фамилий, паспортных данных и адресов. Затем опишите личные качества человека, о которых могут знать соседи. Конечно, лучше охарактеризовать человека с положительной стороны, но текст обязательно должен быть объективным. Отражайте в характеристике наличие — отсутствие вредных привычек у данного человека, также упомяните, был ли случай привода в милицию.
 5. Если характеризуемый человек принимал участие в полезной общественной деятельности по месту жительства, необходимо упомянуть и это. Он, к примеру, мог участвовать в озеленении, в субботниках, благоустройстве территории двора. Подписывайте характеристику у соседей, которые перечислены в ее содержании. Утвердите характеристику в РЭО, к которому относится дом, где проживает гражданин, а также у участкового милиции, закрепленного за участком. На подтверждающие подписи необходимо поставить печать.